الأحد , مايو 26 2019

هشدار سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان نسبت به قتل عام احتمالی شیعیان غزنی به دست طالبان

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان با صدور بیانیه ای نگرانی فوق العاده خود را نسبت به اوضاع نابسامان امنیتی حاکم بر شهر غزنیِ افغانستان، به ویژه پس از تصرف مرکز این شهر به دست طالبان ابراز کرده و از اینکه سازمان تروریستی طالبان مردم شیعه و بی دفاع و بی پناه این شهر را قتل عام کند، هشدار داده است.

بر اساس منابع میدانی، گروه تروریستی طالبان، پس از تهاجم به شهر غزنی و کشتن صدها تن از نیروهای امنیتی و به خاک و خون کشیدن یکصد تن از مردم بی دفاع طی درگیری ها و حمله موشکی و خمپاره ای بخش وسیعی از شهر غزنی را به تصرف خود درآورده است.

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان در ادامه بیانیه خود آورده است: برای این سازمان محرز است که جان هزاران مسلمان شیعی مذهب به طور بی سابقه ای در معرض تهدید قرار دارد، به ویژه که این گروه جنایتکار کشتن شیعیان و اسیرکردن زنان و دختران آنان را روا می دارد و در گذشته جنایاتی از این دست بسیار مرتکب شده که شواهد و اسناد آن موجود است.

از این رو سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان از حکومت افغانستان و نیروهای هم پیمان آنان برای مبارزه با تروریسم می خواهد که بدون فوت وقت با این خطر به مقابله بپردازند و از وقوع نسل کشیِ مسلمانان شیعه مذهب جلوگیری کنند و تمام طرف ها را مسئول حمایت از جان و امنیت شیعیان آن شهر می داند.

شاهد أيضاً

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان: عملیات تروریستی در کویته پاکستان را محکوم می کنیم

در پی عملیات تروریستی گروه های تکفیری بر ضد مردم بی دفاع شهر کویته پاکستان، …